Pháp lý nào sẽ được hoàn thiện sớm cho dự án Cocobay Đà Nẵng?

Theo sự nhận định của HoREA, hiện tại cũng chỉ có những nhà đầu tư thực sự có uy tín và năng lực cao. Mới có thể đưa ra các mức cam kết lợi nhuận hợp lý và có tính khả thi cao hơn. Tuy mức lợi nhuận rất thấp khoảng 6%/ năm, nhưng khách hàng và các nhà đâu tư vẫn có thể có lợi nhuận, mà họ vẫn có thể là chủ sở hữu một trong những căn hộ tại Condotel.

Hoàn thiện pháp lý dự án Cocobay bằng cách nào?

Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường công tác quản lí nhà nước hiệu quả đối với hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án du lịch nghỉ dưỡng, condotel, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và nhiều lần yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chậm nhất đến cuối năm 2019 phải trình Chính phủ xem xét ban hành các qui định pháp luật để tạo hành lang pháp lí phát triển condotel minh bạch, lành mạnh và bền vững.Pháp lý dự án Cocobay Đà NẵngĐến nay, Bộ Xây dựng đã có Dự thảo “Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia (QCVN) về Nhà chung cư”. Trong đó, có loại hình “căn hộ du lịch (condotel)”.

Theo đó, HoREA đã văn bản kiến nghị với Thủ tướng và các Bộ ngành liên quan. Cụ thể, HoREA đề nghị tiếp tục áp dụng chế độ sử dụng đất du lịch có thời hạn tối đa 50 năm (trường hợp đặc biệt không quá 70 năm), trong đó có đất du lịch dùng để phát triển condotel.

Trên cơ sở đó, người mua sản phẩm condotel trong các dự án du lịch nghỉ dưỡng được cấp “Giấy chứng nhận quyền sở hữu condotel và quyền sử dụng đất có thời hạn” theo thời hạn của dự án….
Mời xem tiếp: https://vietnammoi.vn/tu-du-an-cocobay-da-nang-horea-de-nghi-som-hoan-thien-phap-li-de-phat-trien-ben-vung-thi-truong-condotel-20191202184423387.htm?utm_source=Team_SEO&utm_medium=Social&utm_campaign=Thang12