Mức đổi đô tại ngân hàng Vietcombank biến động ra sao?

Trong giờ giao dịch tỷ giá trong snags nay mức giá USD và đồng Euro đang có nhiều biến động và chênh lệch nhiều, cụ thể lúc 8h30 ở ngân hàng Vietcombank USD có mức giá niên yết là 23.230 – 23,550 (chiều mùa vào và bán ra) tăng nhẹ 50 đồng trong tuần qua.

Ở ngân hàng Vietinbank và BIDV đang có mức giá niên yết là 23,255 – 23,445 (mua vào, bán ra) không có nhiều thay đổi trong tuần qua.

Trong khi đó đồng NDT hiện đang có mức giá niên yết là 3,4354 – 3,5234 (mua vào và bán ra), tăng 10 đồng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có nhiều thay đổi. Ở ngân hàng Sacombank mức giá đồng bạc xanh hiện đang có mức giá niên yết là 23,233 – 23,445 VND/USD (mua vào – bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.

Giá đồng NDT tại Techcombank được niêm yết ở mức 3.225 – 3.366VND/NDT (mua vào – bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.

Mức đổi đô tại ngân hàng Vietcombank biến động ra sao?

Giá đô la (USD) ở ngân hàng Vietcombank và các ngân hàng khác hiện nay

Đơn vị: đồng

Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15.674,95 15.769,57 16.037,74
CAD 17.240,55 17.397,12 17.692,97
CHF 22.943,57 23.105,31 23.498,22
DKK 3.372,19 3.477,90
EUR 25.365,13 25.441,45 26.205,54
GBP 29.368,99 29.576,02 29.839,29
HKD 2.919,62 2.940,20 2.984,22
INR 323,80 336,51
JPY 205,82 207,90 213,93
KRW 18,45 19,42 20,97
KWD 76.180,75 79.169,89
MYR 5.566,70 5.638,76
NOK 2.497,08 2.575,35
RUB 361,90 403,27
SAR 6.171,49 6.413,65
SEK 2.359,04 2.418,43
SGD 16.834,26 16.952,93 17.138,07
THB 749,60 749,60 780,87
USD 23.140,00 23.140,00 23.260,00