Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội và TP HCM các năm gần đây (2020, 2019, 2018)

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội và TP HCM các năm gần đây (2020, 2019, 2018) 

Tổng hợp điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Công nghiệp TP HCM trong 3 năm gần đây. 

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Chi tiết điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội qua các năm 2020, 2019 và 2018:

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020

Năm 2020, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với mức 26 điểm. Xếp thứ hai là ngành Công nghệ thông tin, đạt 25,6 điểm. Đứng vị trí thứ ba là ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí điện tử với 25,3 điểm. Các ngành con tại tại trường có mức điểm sàn dao động trong khoảng 18 đến 25,1 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019

Năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy tổng cộng 6.900 chỉ tiêu. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá với 23,1 điểm. Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Công nghệ thông tin 22,8 điểm và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22,35 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2018

Năm 2018, các ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử là 3 ngành có điểm chuẩn trên mức 20 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (đạt lần lượt 20,45; 20,4 và 20,15 điểm). Trong khi đó, ngành Kinh tế đầu tư, Công nghệ kỹ thuật môi trường cùng lấy điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM  

Chi tiết điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM qua các năm 2020, 2019 và 2018:

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM 2020

Năm 2020, ngành Marketing có điểm chuẩn cao nhất tại trường Đại học Công nghiệp TP HCM với 24,5 điểm. Xếp sau lần lượt là các ngành Kinh doanh quốc tế (23,5 điểm), Khoa học dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật ô tô và nhóm ngành Công nghệ thông tin (23 điểm). 

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM 2019

Trong năm 2019, điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM dao động từ 17 đến 21,5 điểm. Bảo hộ lao động là ngành có điểm xét tuyển cao nhất, đạt 21,5 điểm. Đứng thứ hai là ngành Kinh doanh quốc tế với 20,5 điểm. Xếp thứ ba là nhóm ngành Du lịch (bao gồm các chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống) cùng lấy 20 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM 2018

Năm 2018, Đại học Công nghiệp TP HCM tuyển sinh với chỉ tiêu 6.580 sinh viên tại cơ sở chính ở TP HCM và 345 chỉ tiêu tại phân hiệu Quảng Ngãi. Trong đó, luật kinh tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại trường Đại học Công nghiệp TP HCM, với mức xét tuyển đạt 21 điểm.