Cổ phiếu và mệnh giá cổ phiếu là gì?

Chứng khoán từ lâu đã không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với các nhà đầu tư. Chứng khoán ngày nay lại càng được quan tâm nhiều hơn trước vì nó mang lại khả năng sinh lời cao cho người đầu tư.

Chứng khoán bao gồm nhiều loại, trong đó cổ phiếu là một phần rất quan trọng. Như vậy, Cổ phiếu là gì, mệnh giá cổ phiếu là gì luôn được những người mới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Mệnh giá cổ phiếu là gì?

Để biết mệnh giá cổ phiếu là gì, trước tiên ta phải hiểu được khái niệm mệnh giá. Theo từ điển Kinh tế học của Đại học kinh tế quốc dân, mệnh giá là giá in trên mặt cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác.

Một công ty cổ phần phát hành cổ phần thông thường có mệnh giá 10 nghìn đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu này trên thị trường chứng khoán có thể có giá cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá, phụ thuộc và mối quan hệ cung cầu thị trường.

Mệnh giá cổ phiếu hay còn gọi là giá trị danh nghĩa của cổ phiếu được hiểu là giá trị mà công ty cổ phần đã ấn định cho một cổ phiếu và được in trên cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu không liên quan đến giá thị trường của cổ phiếu đó mà chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hàng cổ phiếu lần đầu huy động vốn thành lập công ty.

Ngoài ra, nó còn thể hiện số tiền tối thiểu Công ty nhân được trên mỗi cổ phiếu mà mình đã phát hàng ra.

Tuy nhiên, một số nước trên thế giới ngày nay cho phép Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu thường không có mệnh giá.

Chứng khoán bao gồm nhiều loại, trong đó cổ phiếu là một phần rất quan trọng. Như vậy, Cổ phiếu là gì, mệnh giá cổ phiếu là gì luôn được những người mới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Mệnh giá cổ phiếu là gì và Pháp luật quy định như thế nào về cổ phiếu?

Sau khi đã hiểu được mệnh giá cổ phiếu là gì, các nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về pháp lí liên quan đến chứng khoán để có thể đảm bảo quyền lợi của mình và không phải va vào các vấn đề pháp luật khi đầu tư cổ phiếu.

Theo quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Chứng khoán  2006 thì “ Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là một trăm nghìn đồng Việt Nam và bội số của một trăm nghìn đồng Việt Nam”.

Theo khoản 11 điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì “Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định”.

theo depkhoe.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: