Home Tỷ giá ngoại tệ/Tỷ giá USD

Tỷ giá ngoại tệ/Tỷ giá USD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Tỷ giá USD hôm nay . Đồng USD hôm nay quy đổi ra tiền Việt Nam có giá trị như thế nào? Đẹp và khỏe cập nhật tỷ giá tại các ngân hàng khác nhau như: Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank, tỷ giá ngoại tệ Argibank, tỷ giá ngoại tệ ACB,... Giá ngoại tệ hôm nay, đặc biệt là tỷ giá mua bán VND/USD (vàocuối ngày) niêm yết trên website của ngân hàng thương mại diễn biến theo xu hướng giảm, từ mức 23.300/23.390 VND/USD trong hai ngày đầu tuần xuống dần các mức 23.295/23.385 VND/USD ngày tiếp theo, và mức 23.275/23.365 VND/USD trong hai ngày cuối tuần (giảm 10 VND/USD cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước 23/11/2018).