Các quy chuẩn xác định về chất lượng không khí xung quanh

Chỉ số chất lượng không khí xung quanh ô nhiễm hay không ô nhiễm, sẽ được đánh giá theo mức quy chuẩn chung đã được QCVN 05:2013/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH, ban hành.

Tham khảo thêm: 

Hà Nội có nguy cơ thiếu trầm trọng về chỉ số không khí sạch

Dựa vào các quy chuẩn đã ban hành, sẽ đánh giá và biết được, những nơi ô nhiễm và đang vi phạm về vấn đề ô nhiễm không khí. Vì nhiều nơi không khí xung quanh chúng ta, đang có tình trạng ô nhiễm rất nặng như Hà Nội, nên việc ban hành các quy chuẩn về chất lượng không khí là hợp lý nhất.Quy chuẩn về chất lượng không khí ô nhiễm xung quanh

Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh

Xác định chỉ số chất lượng không khí, được thực hiện theo các tiêu chuẩn hướng dẫn sau đây:

– TCVN 5978:1995 (ISO 4221:1980). Chất lượng không khí. Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh điôxit trong không khí xung quanh, Phương pháp trắc quang dùng thorin.

– TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh điôxit. Phương pháp Tetrachloromercurat (TCM)/Pararosanilin.

– TCVN 7726:2007 (ISO 10498:2004) Không khí xung quanh. Xác định Sunfua điôxit. Phương pháp huỳnh quang cực tím.

– TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của carbon monoxit (CO). Phương pháp sắc ký khí.

– TCVN 7725:2007 (ISO 4224:2000) Không khí xung quanh. Xác định carbon monoxit. Phương pháp đo phổ hồng ngoại không phân tán.

– TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi.

– TCVN 9469:2012 Chất lượng không khí. Xác định bụi bằng phương pháp hấp thụ tia beta.

– AS/NZS 3580.9.6:2003 (Methods for sampling and analysis of ambient air – Determination of suspended particulate matter – PM10 high volume sampler with size-selective inlet – Gravimetric method) – Phương pháp lấy mẫu và phân tích không khí xung quanh – Xác định bụi PM1– Phương pháp trọng lượng lấy mẫu cỡ lớn với đầu vào chọn lọc cỡ hạt.

– AS/NZS 3580.9.7:2009 (Methods for sampling and analysis of ambient air – Determination of suspended particulate matter – Dichotomous sampler (PM10, coarse PM and PM2,5) – Gravimetric method) – Phương pháp lấy mẫu và phân tích không khí xung quanh – Xác định bụi – Phương pháp trọng lượng lấy mẫu chia đôi (PM10, bụi thô và PM2,5).

– TCVN 6137:2009 (ISO 6768:1998) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit. Phương pháp Griess-Saltzman cải biên.

– TCVN 7171:2002 (ISO 13964:1998) Chất lượng không khí. Xác định ôzôn trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang tia cực tím.

– TCVN 6157:1996 (ISO 10313:1993) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng ôzôn. Phương pháp phát quang hóa học.

– TCVN 6152:1996 (ISO 9855:1993) Không khí xung quanh. Xác định hàm lượng chì bụi của sol khí thu được trên cái lọc. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.

Tất cả các quy chuẩn trên, đều áp dụng thay thế cho QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 17 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.Quy chuẩn về chất lượng không khí ô nhiễm xung quanh

Chỉ số ô nhiễm chất lượng không khí Hà Nội

Chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội cũng như các nước trên thế giới được căn cứ theo AQI.

Theo thống kê gần đây, Hà Nội liên tục bị cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí với chỉ số AQI ở mức độ rất cao, lên tới mức 170. Tình trạng này được đánh giá là rất nguy hiểm và người dân nên hạn chế, không nên ra ngoài đường quá nhiều.

Ô nhiễm không khí là mối nguy hại lớn nhất cho vấn đề sức khỏe của con người. Theo các chuyên gia y tế, một người lớn trung bình cũng phải hít thở khoảng 15 m3 không khí mỗi ngày.

Mặc dù, mắt thường chúng ta khó có thể nhìn thấy các chất ô nhiễm trong không khí, hít phải khí bụi đó nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ thể, bao gồm cả tim, gan, phổi và hệ hô hấp, thậm chí là cả thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ.

Không phải nơi đâu ít ô nhiễm, thì nơi đó không phát sinh bị bệnh. Mà hầu hết, những nơi có môi trường dù ít hay nhiều ô nhiễm cũng đều có thể gây bệnh, ít hay nhiều còn phụ thuộc vào hít thở của con người quá nhiều. Chính vì thế, khi ra ngoài đường chúng ta nên thường xuyên đeo khẩu trang và mặc kín hơn, để giữ an toàn cho sức khỏe bản thân.