Bảng giá đất TP HCM sẽ thay đổi như thế nào?

Theo đó, đối với đất ở đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại.

Đất dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất – kinh doanh, thương mại, dịch vụ thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh được quy định giá cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

5b211ec75386bad8e397-reatimes-1552891628

Bảng giá đất năm 2020 sẽ được công bố vào 1/1/2020. (Ảnh: Reatimes).

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính địa phương, UBND cấp tỉnh được quy định mức giá cao hơn nhưng không quá 50% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá.

Như các năm trước bảng giá đất năm 2020 vẫn được xây dựng theo các quy tắc: Xây dựng theo các tuyến đường, đoạn đường. Đối với các hẻm thì ngoài giá đất mặt tiền đã được xây dựng, các vị trí hẻm, cấp hẻm vẫn không thay đổi, riêng đối với đất nông nghiệp thì tính theo khu vực.

Ngoài ra bảng giá đất còn áp dụng để tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Đồng thời cũng áp dụng trong việc công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nguồn: https://vietnammoi.vn/bang-gia-dat-tp-hcm-se-thay-doi-nhu-the-nao-trong-nam-2020-20190627114144119.htm?